Patientstöd

DIALOG BYGGER FÖRTROENDE

Att utveckla redskap för att engagera patienter, konsumenter och förskrivare är ett effektivt sätt att bygga och stärka sitt varumärke. Aktiva Leder är ett bra exempel på ett attraktivt accessverktyg som ger förskrivaren möjlighet och stöd för att få en engagerad patient genom hjälp till självhjälp.


-GSK Consumer Healthcare A/S-

Copyright © 2021 Alla rättigheter förbehållna