Differentiering

SER DU SKILLNADEN?

Kärt barn har många namn! 2010 skapade Patrik Berntsson en enhetlig och tydlig varumärkes- och kommunikationsplattform för en långverkande paracetamoltablett. Skillnaden är den samma oavsett om varumärket för formuleringen är Alvedon, Panodil eller Panadol. Plattformen rönte stort intresse från GSK globalt. Patrik Berntsson implementerade framgångsrikt denna plattform i hela Norden och Benelux. Känner du till skillnaden mellan Alvedon och Alvedon?


-GSK Consumer Healthcare A/S-

Copyright © 2021 Alla rättigheter förbehållna