Följsamhetsprojekt

SAMARBETSPROJEKT FÖR FÖLJSAMHET

Utformning och genomförande av följsamhetsprojekt inom osteoporos i samarbete med Region Skåne för att förbättra osteoporosvården genom identifiering, diagnostik och behandling enligt regionalt vårdprogram. Pilotprojektet uppmärksammades genom nominering till Guldpillret 2017 (Dagens Medicin).


-Konsultuppdrag genom PB Pharmapartner AB-

Copyright © 2021 Alla rättigheter förbehållna