PR

EFTERSATT TERAPIOMRÅDE UPPMÄRKSAMMAS I RIKSNYHETER

I samarbete med Osteoporosföreningen i Skåne (patientorgansiation) arrangerade och genomförde Patrik Berntsson tillsammans med osteoporossjuksköterska från SUS Malmö, FRAXbedömningar under Seniormässan i Malmö (maj2017). Detta ledde till god PR och ett nyhetsinslag i TV4’s riksnyheter.


-Konsultuppdrag genom PB Pharmapartner AB-

Copyright © 2021 Alla rättigheter förbehållna